ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • kingrama10
 • kingrama9-01
 • kingrama9-03
 • phateap-01

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักฯ
  ผู้อำนวยการศูนย์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • " โคก หนอง นา โมเดล " เกษตรแนวใหม่ตามศาสตร์ของพระราชา อาจารย์ยักษ์ **Kaset's World**
  • วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  เมนูอื่นๆ

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การจัดการองค์ความรู้(KM)
  เอกสารดาวน์โหลด
  FAQ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  facebook011

  สงวนลิขสิทธิ์  Copyright © 2022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก

  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.com , freepil.com

  BACK TO TOP